டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதன் மூலம் பணியிழந்த 491 பேருக்கு வாணிப கழகத்தில் இளை நிலை உதவியாளர் பணி – மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆணைகளை வழங்கினார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *