பழங்கள் விலை
ஆப்பிள் (சிம்லா) (1கிலோ) 160.0
ஆப்பிள் (பியூஜி பிங்க்) (1கிலோ) 160.00
வாழைப்பழம் (மஞ்சள்) (1 Piece) 10.00
மலை வாழைப்பழம் (2 Pieces) 15.00
வாழைப்பழம் கற்பூரவள்ளி (2 Pieces) 15.00
வாழைப்பழம் மோரிஸ் (1 Piece) 12.00
வாழைப்பழம் நேந்திரம் (1 Piece) 20.00
வாழைப்பழம் பூவம் (2 Pieces) 10.00
கருப்பு திராட்சை (விதையுடன் ) (1கிலோ) 70.00
பரங்கி (1 Piece) 39.00
கொய்யா (1கிலோ) 40.00
மாம்பழம் (1கிலோ) 50.00
சாத்துக்குடி (1கிலோ) 45.00
ஆரஞ்சு (1கிலோ) 45.00
பப்பாளி (1 Piece) 25.00
பலாப்பழம் (1கிலோ) 103.00
அண்ணாச்சி (1 Piece) 50.00
மாதுளை (1கிலோ) 120.00
சப்போட்டா (1கிலோ) 40.00
செவ்வாழை (1 Piece) 15.00
தர்ப்பூசணி (4கிலோ) 15.00