RYOGA: சூரிய நமஸ்காரா (11th June 2020)

சூரிய நமஸ்காரா – நாளைய பயிற்சி:- 6.30 am to 7.30 am இது இயக்கம் சார்ந்த பிரிவைச் சேர்ந்த இந்த ஆசனங்கள் எல்லா மூட்டுகளையும், தசைகளையும் , உடல் உள் உறுப்புகளையும்...
On

RYOGA: பவனமுக்தாசனம் தொடரின் சக்தி தடை நிலைப்பாடுகள் (7th June 2020)

நாளைய பயிற்சி (7th June 2020):- 6.30 am to 7.30 am இந்த பயிற்சி உடலுக்குள் ஏற்படும் சக்தி ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. நரம்பு தசை மண்டலங்களை உருவாக்கும் முடிச்சுகளை...
On

RYOGA – இயக்க ஆற்றல் ஆயத்தப் பயிற்சி: (6th June 2020)

நாளைய பயிற்சி:- 6.30 am to 7.30 am ————————————– இந்த வாரம் இணைந்த புதிய அன்பர்களுக்காக இயக்க ஆற்றல் ஆயத்தப் பயிற்சி முழுமையாக கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகையால் புதிய...
On

யோகா பயிற்சியின் நன்மைகள்

உடலுக்கு சிறந்த உணவு, உணவுக்கு ஏற்ற உழைப்பு இவற்றில் இடையே நிம்மதியான உறக்கம் இவற்றை உறுதி படுத்துவது யோகா. ஆரோக்கியமான உணவு தயாரிக்கும் முறைகள்: பச்சைக் காய், கீரை, தானியங்களில்...
On

யோகா வாயிலாக ஆரோக்கிய வாழ்வு

ஆரோக்கியம் என்பது உடல் சுகம், பிராண இயக்கம், மன நிறைவு, புத்தி தெளிவு, ஆத்ம ஆனந்தம் இவற்றை ஒன்று சேர அனுபவிக்கும் நிலையை யோகாவின் வாயிலாக வரவேற்கிறோம். விழிப்புணர்வு வகுப்பு...
On