சென்னை – பெங்களூரு ரயில் வேகத்தை அதிகரிக்க ரயில்களை 200 கி.மீ. வேகத்தில் இயக்குவதற்கு தற்போதுள்ள தண்டவாள கட்டமைப்பை மேம்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *