விளம்பி வருடம் பங்குனி 16, மார்ச் 30, சனிக்கிழமை, தேய்பிறை திருதியை திதி தசமி அ.கா 5.55 வரை பின்பு தேய்பிறை சதுர்த்தி. சித்திரை உத்திராடம் மா 6.16 பின்பு சுவாதி. வியாகதம் நாமயோகம் வணிசை கரணம் அதன்பின் பத்தரை கரணம். மரணயோகம் அதன் பின் சித்தயோகம். நேத்திரம் – 2. ஜீவன் – 1.

நல்ல நேரம்:

காலை 07-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை
பகல் 10-30 மணி முதல் 01-00 மணி வரை
மாலை 05-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை
இரவு 09-00 மணி முதல் 10-00 மணி வரை

தவிர்க்க வேண்டிய நேரம்:

ராகு காலம் காலை 09-00 மணி முதல் 10-30 மணி வரை
எமகண்டம் பகல் 01-30 மணி முதல் 03-00 மணி வரை
குளிகை காலை 06-00 மணி முதல் 07-30 மணி வரை

சூலம் கிழக்கு
சூலம் பரிகாரம் தயிர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *