சில்லறை மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் மூலம் கொரோனா நுண்கிருமி பரவும் என்பதற்கான எந்த சான்றும் இதுவரை இல்லை.

எனினும் சில்லறை மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் பய்னபடுத்திய பிறகு கைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்யவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *