தயவு செய்து பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் அழுதுவிட்டோம் இது போன்ற கவிதைகளை பதிவு இடுவதில் பெருமை படுகிறோம்

தயவு செய்து பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் அழுதுவிட்டோம் இது போன்ற கவிதைகளை பதிவு இடுவதில் பெருமை படுகிறோம் ,,,,,,,,,, *ஒரு தாயின் புலம்பல் கவிதை* எனதருமை மகனே ! எனதருமை மகனே...
On

உங்கள் ஏடிஎம் பின் நம்பரை மாற்றுங்கள்

32,00,000 (32 இலட்சம்) மேலே சொன்ன எண் லேசுப்பட்டதல்ல. அத்தனை இலட்சம் டெபிட் கார்டுகளின் செக்யூரிட்டி இந்தியாவில் காணாமல் போய் இருக்கிறது. இந்திய வங்கி வரலாற்றிலேயே இவ்வளவு பெரிய செக்யூரிட்டி...
On