மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நீங்கள் பல பிரிவுகளை கொண்ட அறைகளை கண்டிருப்பீர்கள். அந்த பிரிவுகள் எந்ததெந்தெ துறை சார்ந்தது. அதற்கான விளக்கங்கள்.

 1. பிரிவு எ: பணியாளர் தொகுதி, அலுவலக நடைமுறைகள், பொதுத்தேர்தல் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகளின் தங்கல் மற்றும் பயண ஏற்பாடுகள்
 2. பிரிவு பி: நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் அது தொடர்பான வழக்குகள் கையாளுதல்
 3. பிரிவு சி: சட்டம் ஒழுங்கு, நீதியியல் வழக்குகள்
 4. பிரிவு டி: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம்
 5. பிரிவு ஈ: நிலம், பட்டா மாறுதல், அரசு தேர்வுகள்
 6. பிரிவு ஜி: நில அலவை
 7. பிரிவு எச்: பதிவறை பாதுகாப்பு, அரசு அலுவலக இருப்பிட வசதி, மாவட்ட அரசிதழ்
 8. பிரிவு ஜே: குடிமை பொருட்கள் பொது வினியோகம்
 9. பிரிவு கே: நிலம் – நில ஆக்கிரமிப்பு, நில விடுவிப்பு, இரயில்வே நிலங்கள்
 10. பிரிவு எல்: சுத்த நகல், தபால், அனுப்புதல்
 11. பிரிவு எம்: வரவு செலவு, தனிக்கை,சம்பளம்
 12. பிரிவு பி: இயற்கை இடர்பாடுகள், மலை பகுதிகள்
 13. பிரிவு ஆர்: மறுவாழ்வு, அகதிகள் நலம், இலங்கை தமிழர்கள் நலம்
 14. பிரிவு ஜிசி: பொது மக்கள் குறைதீர் பிரவு
 15. ஆயத்தீர்வை – மாநில ஆயத்தீர்வை: டாஸ்மாக் மேலாண்வை
 16. பிரிவு பிசி: பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை,
 17. AD(P): கிராம பஞ்சாயத்துகள்
 18. AD(audit): தனிக்கை மற்றும் உயர்மட்ட குழு
 19. PA(SS): சிறு சேமிப்பு
 20. PA(NM): பள்ளி சத்துணவு திட்டம்
 21. PO(DRDA): ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்
 22. A.D(TP): பேரூராட்சிகள் நிர்வாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *