மகரம் ராசி காரர்களுக்கு இன்றய நாள் சந்திராஷ்டமம் ஆகும்

சந்திராஷ்டமம் நேரம்: 02.11.2018, 1.16 AM முதல் 04.11.2018, 04.26 AM வரை சந்திராஷ்டமம் நேரம் ஆகும் சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன? சந்திராஷ்டமம் என்றால் சந்திரன் எட்டாவது ராசியில் இருக்கிறார்...
On

துலாம் ராசி காரர்களுக்கு இன்றய நாள் சந்திராஷ்டமம் ஆகும்

சந்திராஷ்டமம் நேரம்: 26.10.2018, 02.54 AM முதல் 28.10.2018 06.51 PM வரை சந்திராஷ்டமம் நேரம் ஆகும் சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன? சந்திராஷ்டமம் என்றால் சந்திரன் எட்டாவது ராசியில் இருக்கிறார்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் ( ஐப்பசி 09)

விளம்பி வருடம் ஐப்பசி 9 ஆம் தேதி அக்டோபர் 26 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை தேய்பிறை துவிதியை திதி இரவு 8.10 மணி வரை அதன் பின் தேய்பிறை திரிதியை...
On

கன்னி ராசிகாரர்களுக்கு இன்றய நாள் சந்திராஷ்டமம் ஆகும்

சந்திராஷ்டமம் நேரம் : 24.10.2018, 09.22 AM முதல் 26.10.2018 02.54 PM வரை சந்திராஷ்டமம் நேரம் ஆகும் சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன? சந்திராஷ்டமம் என்றால் சந்திரன் எட்டாவது ராசியில்...
On