ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் கோவிலில் முக்கிய விழாக்கள்.

 • 02-02-2020 – தங்க கருட சேவை
 • 07-02-2020 – திருத்தேர்
 • 01-03-2020 – வெள்ளி கருட சேவை
 • 05-03-2020 – திருப்பள்ளியோடம் தெப்பம்
 • 25-03-2020 – ஸம்வத்ஸராதி தெலுங்கு வருட பிறப்பு
 • 31-03-2020 – ஜீயபுரம்
 • 01-04-2020 – தங்க கருட சேவை
 • 03-04-2020 – உறையூர் சேர்த்தி சேவை
 • 06-04-2020 – பங்குனி உத்திரம் சேர்த்தி சேவை
 • 07-04-2020 – கோரதம் திருத்தேர்
 • 14-04-2020 – சார்வாரி நாம தமிழ் வருட பிறப்பு
 • 17-04-2020 – தங்க கருட சேவை
 • 22-04-2020 – திருத்தேர்
 • 02-05-2020 – கோவில் ஸ்ரீ ராம நவமி சேர்த்தி சேவை
 • 07-05-2020 – கஜேந்திர மோட்சம் அடியேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *