சென்னையில் இன்று (ஜூலை 28) ஒரு கிராம் (22 கேரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.5,037 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று இதன் விலை 5,013 ஆக இருந்தது. இன்று தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 24 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

அதேபோல, நேற்று 40104.00 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் இன்று 192 ரூபாய் உயர்ந்து 40296.00 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *