அடுப்பில்லா புடலங்காய்  கட்லெட்

  • இந்த காய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்
  • ரொம்ப ஈசியா செய்யலாம்
  • புடலங்காய் கட்லெட்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *