சென்னையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) ஒரு கிராம் (22 கேரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.5084.00 ஆக குறைந்துள்ளது. நேற்று இதன் விலை 5166.00ஆக இருந்தது. இன்று தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 82 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

அதேபோல, நேற்று 41328.00 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் இன்று 656 ரூபாய் குறைந்து 40672.00 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *