கோடைகால வெயில் வாட்டுவதால், தயிர், லஸ்ஸி, நறுமண பால், ஐஸ்கிரீம், குல்பி உள்ளிட்டவற்றின் விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும், ஆவின் மோர் விற்பனை ஜோராக நடைபெறுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *