ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 9:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சி “Love 2 காதல் “

காதல் எங்கும் பிறக்கிறது ,எதிலும் வாழ்கிறது ,ஒரு மனிதன் வாழ்வை மன நிம்மதியுடன் , நிறைவாக அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ஊன்றுகோலாக இருப்பது காதல். அப்படிபட்ட காதலை கொண்டாடும் காதல் பாடல்களை நேயர்களின் மனதிற்கேற்ப ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு செய்கிறது. இந்நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 9:00 மணிக்கு “love 2 காதல்” ஜெயா மேக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *