2024-25ம் கல்வியாண்டிற்கான பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் ஆகியவற்றை விநியோக மையங்களில் இருந்து, வரும் 31ம் தேதிக்குள் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் – பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குநர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *