செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்ப பெறப்படும். மே மாதம் 23ஆம் தேதியிலிருந்து 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் வங்கிகளில் மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *