தமிழ்நாட்டில் இன்றும், நாளையும் ஒரிரு இடங்களில் வெப்ப அலைக்கு வாய்ப்பு. இன்று முதல் 7 நாட்கள் ஒரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்பு – இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *