சர்வதேச அளவில் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் தங்கம் விலையில் தொடர்ந்து இறக்கம் இருந்து வருகிறது.

சர்வதேச அளவில் நேற்று தங்கம் விலை குறைந்ததால், உள்ளூரிலும் தங்கத்தின் விலை இன்று குறைந்து காணப்பட்டது. சென்னையில் இன்று (03.05.2019) 22 கேரட் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.16 குறைந்து ரூ.24 ஆயிரத்து விற்கப்பட்டது. 22 கேரட் கொண்ட ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.3000 க்கு விற்கப்படுகிறது ..வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ30.50ஆக உள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *