சென்னையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 27) ஒரு கிராம் (22 கேரட்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.4975.00 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நேற்று இதன் விலை 4903.00ஆக இருந்தது. இன்று தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 72 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

அதேபோல, நேற்று 39224.00 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் இன்று 576 ரூபாய் உயர்ந்து 39800.00 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *