தங்கம் விலையில் இன்று சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று காலை தங்கதின் விலையில் சவரனுக்கு ரூ.72 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.2643.00 ஆக உள்ளது. ஒரு சவரத்தின் விலை ரூ.21,144.00 ஆக உள்ளது.

வெள்ளியின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ.41.00 ஆக உள்ளது. ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை ரூ.38,350.00 ஆக உள்ளது.

English Summary: Gold Rate decreased and Silver Rate increased today.