தண்ணீர் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம்! நீரத்தானில் கலந்து கொள்வோம்!!

தேதி:
03.09.2023

கிழமை:
ஞாயிறு

இடம்:
ஆல்கார்ட் நினைவு மேல்நிலை பள்ளி, சென்னை

பதிவு செய்வதற்கு 👇
www.ipaneerathon.com
+91 99999 99999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *