வங்கக்கடலில் உருவாகவுள்ள தீவிரப் புயலுக்கு ‘REMAL’ என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது
26ஆம் தேதி மாலை வங்கதேசத்திற்கு அருகே புயல் கரையைக் கடக்கும் என இந்திய வானிலை மையம் கணிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *