காந்தி உலக மையம் சார்பில் ஜூன் 5ஆம் தேதி உலகச் சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு உலகளவில் மாபெரும் வெப்பினார் கவிதைப் போட்டி.

தலைப்பு: வெட்டப்பட்ட மரங்கள் பேசினால்
நாள்: 12.07.2020
நேரம்: மாலை 05:00 மணி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *