எமகண்டம் என்னும் நேரம் பழைய வேத ஜோதிடத்தில் தினந்தோறும் பின்பற்றப்படும் நேரமாக கூறபட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு புதிய செயலை செய்தலும் அது எதிர்மறை விளைவை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கிழமை ஆரம்ப நேரம் முடிவு நேரம்
திங்கள் 10:30 AM 12:00 PM
செவ்வாய் 09:00 AM 10:30 AM
புதன் 07:00 AM 09:00 AM
வியாழன் 06:00 AM 07:30 AM
வெள்ளி 03:00 PM 04:30 PM
சனி 01:30 PM 03:00 PM
ஞாயிறு 12:00 PM 01:30 PM