மாதம் தேதி் நாள் நக்ஷத்திரம் யோகம் லக்னம் நேரம்
ஆகஸ்ட் 20-8-15 புதன் சித்திரை சித்தா துலாம் 9:30 – 10:30 AM
21-8-15 வெள்ளி ஸ்வாதி சித்தா கன்னி 08:00-09:00 AM
27-8-15 வியாழன் உத்திராடம் சித்தா துலாம் 09:00-10:30 AM
செப்டம்பர் 9-9-15 புதன் பூசம் சித்தா துலாம் 09:00-10:00 AM
16-9-15 புதன் சித்திரை சித்தா துலாம் 09:00-10:00 AM
17-9-15 வியாழன் ஸ்வாதி அம்ருதா துலாம் 09:00-10:30 AM
நவம்பர் 2-11-15 திங்கள் புணர்பூசம் அம்ருதா துலாம் 06:00-07:00 AM
8-11-15 ஞாயிறு ஹஸ்தம் சித்தா தனுசு 09:00-10:00 AM
18-11-15 புதன் திருவோணம் சித்தா தனுசு 09:00-10:00 AM
22-11-15 ஞாயிறு உத்திராடம் அம்ருதா தனுசு 09:00-10:00 AM
23-11-15 திங்கள் ரேவதி சித்தா விருச்சிகம் 06:00-07:30 AM
27-11-15 புதன் மிருகஷிரிஷம் சித்தா தனுசு 08:00-09:00 AM
29-11-15 ஞாயிறு புணர்பூசம் சித்தா தனுசு 07:30-09:00 AM
டிசம்பர் 2-12-15 புதன் மகம் சித்தா தனுசு 09:00-10:00 AM
6-12-15 ஞாயிறு ஹஸ்தம் சித்தா தனுசு 08:00-09:00 AM
7-12-15 திங்கள் சித்திரை சித்தா தனுசு் 06:00-07:00 AM