ஆஸ்திரேலிய அரசு இந்தியா சுற்றுலா செல்லும் ஆஸ்ட்ரேலியர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது

ஆஸ்திரேலிய அரசு இந்தியா செல்லும் ஆஸ்திரேலிய பயணிகளுக்கு, இந்தியாவில் பயங்கரவாத ஆச்சுறுத்தல் இருப்பதால் சில ஆலோசனைகளை வழங்கிஉள்ளது. இந்தியாவில் பல முக்கிய நகரங்களில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டம் தீட்டி...
On