அக்னிபத் திட்டத்தில் இந்திய விமானப்படையில் சேர்வதற்கு ஜூன் 24-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 5-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் careerindianairforce.cdac.in என்ற இந்திய விமானப்படை இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் – இந்திய விமானப்படை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *