உங்கள் கிருஷ்ணா ஜிலேபி கடையில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நீங்கள் வாங்கும் இனிப்புகளுக்கு உங்கள் வயதுக்கேற்ற தொகை தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

 

இச்சலுகை மார்ச் 8 முதல் 8 நாட்களுக்கு மட்டுமே!

 

Visit us:
Krishnaa Jelabi kadai
Whatsapp – https://wa.me/919600920307
Mobile No: 98941 50990

 

Address:
@ 32 / 7D,
South Sivan Kovil Street,
Kodambakkam, Chennai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *