தங்கம் விலையில் இன்று(06.03.2015) எவ்விதா மாற்றமும் இல்லை. 22 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 2,520.00 என்றும், ஒரு சவரன் ரூ 21,560.00 ஆகவும் உள்ளது. 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.2520.00 என்றும் உள்ளது.

வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் இல்லை ரூ.39.10 ஆக உள்ளது. ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.36,515.00 ஆக உள்ளது.

English Summary : No changes in gold rate today.