பெட்ரோல் விலை சென்னைதேதி விலை(ரூ/லி)
04/March/2020 74.23
03/March/2020 74.23
02/March/2020 74.28
01/March/2020 74.51
29/February/2020 74.68
28/February/2020 74.75
27/February/2020 74.75
26/February/2020 74.73
25/February/2020 74.81
24/February/2020 74.81

 

டீசல் விலை சென்னைதேதி விலை(ரூ/லி)
04/March/2020 67.57
03/March/2020 67.57
02/March/2020 67.65
01/March/2020 67.86
29/February/2020 68.12
28/February/2020 68.21
27/February/2020 68.27
26/February/2020 68.27
25/February/2020 68.32
24/February/2020 68.32