பெட்ரோல் விலை சென்னை
தேதி விலை(ரூ/லி)
30/March/2019 75.67
29/March/2019 75.62
28/March/2019 75.62
27/March/2019 75.67
26/March/2019 75.67
25/March/2019 75.67
24/March/2019 75.67
23/March/2019 75.62
22/March/2019 75.57
21/March/2019 75.52

 

டீசல் விலை சென்னை
தேதி விலை(ரூ/லி)
30/March/2019 69.97
29/March/2019 70.05
28/March/2019 70.15
27/March/2019 70.26
26/March/2019 70.26
25/March/2019 70.26
24/March/2019 70.37
23/March/2019 70.37
22/March/2019 70.43
21/March/2019 70.50