செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 4,000 கன அடியில் இருந்து 3,382 கன அடியாக குறைந்தது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து வினாடிக்கு 3,000 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் மொத்த உயரமான 24 அடியில் தற்போது 22.31 அடிக்கு தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *