தேதி போட்டி நேரம்
பிப்.14 நியூசிலாந்து-இலங்கை அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.14 ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து காலை 9 மணி
பிப்.15 தென் ஆப்பிரிக்கா-ஜிம்பாப்வே அதிகாலை 6.30 மணி
பிப்.15 இந்தியா-பாகிஸ்தான் காலை 9 மணி
பிப்.16 அயர்லாந்து-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.17 நியூசிலாந்து-ஸ்காட்லாந்து அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.18 ஆப்கானிஸ்தான்-வங்காளதேசம் காலை 9 மணி
பிப்.19 ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்-ஜிம்பாப்வே அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.20 நியூசிலாந்து-இங்கிலாந்து அதிகாலை 6.30 மணி
பிப்.21 பாகிஸ்தான்-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.21 ஆஸ்திரேலியா-வங்காளதேசம் காலை 9 மணி
பிப்.22 ஆப்கானிஸ்தான்-இலங்கை அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.22 இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா காலை 9 மணி
பிப்.23 இங்கிலாந்து-ஸ்காட்லாந்து அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.24 வெஸ்ட் இண்டீஸ்-ஜிம்பாப்வே காலை 9 மணி
பிப்.25 அயர்லாந்து-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் காலை 9 மணி
பிப்.26 ஆப்கானிஸ்தான்-ஸ்காட்லாந்து அதிகாலை 3.30 மணி
பிப்.26 வங்காளதேசம்-இலங்கை காலை 9 மணி
பிப்.27 தென் ஆப்பிரிக்கா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் காலை 9 மணி
பிப்.28 நியூசிலாந்து-ஆஸ்திரேலியா அதிகாலை 6.30 மணி
பிப்.28 இந்தியா-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பகல் 12 மணி
மார்ச்.1 இங்கிலாந்து-இலங்கை அதிகாலை 3.30 மணி
மார்ச்.1 பாகிஸ்தான்-ஜிம்பாப்வே காலை 9 மணி
மார்ச்.3 அயர்லாந்து-தென் ஆப்பிரிக்கா காலை 9 மணி
மார்ச்.4 பாகிஸ்தான்-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.4 ஆஸ்திரேலியா-ஆப்கானிஸ்தான் பகல் 12 மணி
மார்ச்.5 வங்காளதேசம்-ஸ்காட்லாந்து அதிகாலை 3.30 மணி
மார்ச்.6 இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் பகல் 12 மணி
மார்ச்.7 பாகிஸ்தான்-தென் ஆப்பிரிக்கா அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.7 அயர்லாந்து-ஜிம்பாப்வே காலை 9 மணி
மார்ச்.8 நியூசிலாந்து-ஆப்கானிஸ்தான் அதிகாலை 3.30 மணி
மார்ச்.8 ஆஸ்திரேலியா-இலங்கை காலை 9 மணி
மார்ச்.9 வங்காளதேசம்-இங்கிலாந்து காலை 9 மணி
மார்ச்.10 இந்தியா-அயர்லாந்து அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.11 ஸ்காட்லாந்து-இலங்கை காலை 9 மணி
மார்ச்.12 தென் ஆப்பிரிக்கா-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.13 நியூசிலாந்து-வங்காளதேசம் அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.13 ஆப்கானிஸ்தான்-இங்கிலாந்து காலை 9 மணி
மார்ச்.14 இந்தியா-ஜிம்பாப்வே அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.14 ஆஸ்திரேலியா-ஸ்காட்லாந்து காலை 9 மணி
மார்ச்.15 ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதிகாலை 3.30 மணி
மார்ச்.15 அயர்லாந்து-பாகிஸ்தான் காலை 9 மணி
மார்ச்.18 கால் இறுதி (ஏ1-பி4) காலை 9 மணி
மார்ச்.19 கால் இறுதி (ஏ2-பி3) காலை 9 மணி
மார்ச்.20 கால் இறுதி (ஏ3-பி2) காலை 9 மணி
மார்ச்.21 கால் இறுதி (ஏ4-பி1) அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.24 முதலாவது அரை இறுதி அதிகாலை 6.30 மணி
மார்ச்.26 இரண்டாவது அரை இறுதி காலை 9 மணி
மார்ச்.29 இறுதிப்போட்டி காலை 9 மணி