இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 09)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 09, மார்ச் 23, சனிக்கிழமை, தேய்பிறை திருதியை திதி பின் இரவு 10.32 வரை பின்பு தேய்பிறை சதுர்த்தி. சித்திரை நட்சத்திரம் பகல் 10.32 மணிவரை...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 08)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 08, மார்ச் 22, வெள்ளிக்கிழமை, தேய்பிறை துவிதியை திதி பின் இரவு 12.56 வரை பின்பு தேய்பிறை திரிதியை. ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் பகல் 11.06 வரை...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 07)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 7 மார்ச் 21, வியாழன்கிழமை, வளர்பிறை பௌர்ணமி திதி காலை 07.13 மணி வரை அதன் பின்பு பிரதமை திதி. இரவு 3.52 மணிவரை உத்திரம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 06)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 6, மார்ச் 20, புதன்கிழமை, வளர்பிறை சதுர்த்தசி திதி திரையோதசி கா 10.02 பின்பு வளர்பிறை பவுர்ணமி திதி. கார்த்திகை நட்சத்திரம் பூரம் ம 3.56...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 05)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 5, மார்ச் 19, செவ்வாய்கிழமை, வளர்பிறை சதுர்த்தசி திதி திரையோதசி இ 12.23 பின்பு வளர்பிறை சப்தமி திதி. கார்த்திகை நட்சத்திரம் மகம் மா 5.30...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 04)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 4, மார்ச் 18, திங்கட்கிழமை, வளர்பிறை பஞ்சமி திதி த்ரயோதசி, பகல் 2:20AM பின்பு வளர்பிறை சஷ்டி திதி. பரணி நட்சத்திரம் ஆயில்யம், இரவு 6:44PM...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (பங்குனி 02)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 2 மார்ச் 15, சனிக் கிழமை, வளர்பிறை தசமி திதி இரவு 11.33 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை ஏகாதசி திதி. புனர்பூசம் நட்சத்திரம் இரவு 2....
On

இன்றைய நல்ல நேரம் பங்குனி 01)

விளம்பி வருடம் பங்குனி 1 மார்ச் 15, வெள்ளிக் கிழமை, வளர்பிறை நவமி திதி இரவு 1.44 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை தசமி திதி. திருவோணம் நட்சத்திரம் இரவு 3.44...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 30)

விளம்பி வருடம் மாசி 30, மார்ச் 14, வியாழன் கிழமை, வளர்பிறை அஷ்டமி திதி இரவு 3.21 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை நவமி திதி. மிருகஷீரிடம் நட்சத்திரம் விடிகாலை 04.42...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 29)

விளம்பி வருடம் மாசி 29, மார்ச் 13, புதன்கிழமை, வளர்பிறை சப்தமி திதி விடிகாலை 04.23 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை அஷ்டமி திதி. ரோகிணி நட்சத்திரம் விடிகாலை 05.04 மணிவரை...
On