இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 28)

விளம்பி வருடம் மாசி 28, மார்ச் 12, செவ்வாய் கிழமை, வளர்பிறை சஷ்டி திதி விடிகாலை 04.50 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை சப்தமி திதி. கார்த்திகை நட்சத்திரம் விடிகாலை 04.53...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 27)

விளம்பி வருடம் மாசி 27, மார்ச் 11, திங்கட் கிழமை, வளர்பிறை பஞ்சமி திதி விடிகாலை 04.43 மணிவரை பின்பு வளர்பிறை சஷ்டி திதி. பரணி நட்சத்திரம் விடிகாலை 04.09...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 25)

விளம்பி வருடம் மாசி 25 மார்ச் 9 ஆம் நாள் சனிக் கிழமை வளர்பிறை திருதியை திதி இரவு 03.02 மணிவரை அதன்பின் வளர்பிறை சதுர்த்தசி திதி. ரேவதி நட்சத்திரம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 24)

விளம்பி வருடம் மாசி 24, மார்ச் 8 ஆம் நாள் வெள்ளிக் கிழமை வளர்பிறை துவிதியை திதி இரவு 01.34 மணிவரை அதன்பின் வளர்பிறை திருதியை திதி. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 23)

விளம்பி வருடம் மாசி 23, மார்ச் 7 ஆம் நாள் வியாழன் கிழமை வளர்பிறை பிரதமை திதி இரவு 11.44 மணிவரை அதன்பின் வளர்பிறை துவிதியை திதி. பூரட்டாதி நட்சத்திரம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 22)

விளம்பி வருடம் மாசி 22, மார்ச் 6 ஆம் நாள் புதன் கிழமை அமாவாசை திதி இரவு 9.34 மணிவரை அதன்பின் வளர்பிறை பிரதமை திதி. சதயம் நட்சத்திரம் மாலை...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 21)

விளம்பி வருடம் மாசி 21, மார்ச் 05 ஆம் நாள் செவ்வாய் கிழமை சப்தமி திதி 08.04 PM வரை சதுர்தசி பின் அமாவாஸ்யை நாள் மங்கள வாஸரம் நட்சத்திரம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 20)

விளம்பி வருடம் மாசி 20, மார்ச் 4 ஆம் நாள் திங்கள் கிழமை திரையோதசி திதி மாலை 4.28 மணிவரை அதன்பின் சதுர்த்தசி திதி. திருவோணம் நட்சத்திரம் பகல் 12.10...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 18)

விளம்பி வருடம் மாசி 18, மார்ச் 2 ஆம் நாள் சனிக்கிழமை ஏகாதசி திதி பகல் 11.04 மணிவரை அதன்பின் துவாதசி திதி. உத்திராடம் நட்சத்திரம், முழுநாள். வியாதிபாதம் நாமயோகம்...
On

இன்றைய நல்ல நேரம் (மாசி 17)

விளம்பி வருடம் மாசி 17, மார்ச் 1 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை தசமி திதி காலை 8.39 மணிவரை அதன்பின் ஏகாதசி திதி. பூராடம் நட்சத்திரம் மறுநாள் விடிகாலை 05....
On