தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 392 குறைந்துள்ளது, 22 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் விலை ரூ. 49 குறைந்து ரூ. 2,584 என்றும், சவரனுக்கு ரூ. 392 குறைந்து ரூ. 20,672யாக உள்ளது. 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.52 குறைந்து ரூ. 2,764 என்றும், சவரனுக்கு ரூ. 416 குறைந்து ரூ. 22,112யாக உள்ளது.

வெள்ளி ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 1.10 குறைந்து ரூ. 40.00 என்றும், பார்வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ.1055 குறைந்து ரூ.37,350யாக உள்ளது.

English Summary: Gold Rate reduced to Rs.392 per sovereign of 22 Caret.