தலைப்பு: திருக்குறளின் உவமைகள் ஊர்வலம்

தலைமை: டாக்டர்.வி.ஜி.சந்தோசம், நிறுவனத் தலைவர், விஜிபி உலகத் தமிழ் சங்கம்

சிறப்புரை: திரு நாஞ்சில் சம்பத்

நன்றியுரை: திரு விஜிபி ராஜாதாஸ், இணைச் செயலாளர், விஜிபி உலகத் தமிழ் சங்கம்

நாள்: 12.08.2020 (புதன்கிழமை)
நேரம்: இரவு 07:00 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *