திடீர் மின்தடை வெயில் காரணம்

வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவது மக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழகத்தில் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் அளவிற்கு மின்உற்பத்தி மின்கொள்முதல் உள்ளது. இருப்பினும் மின்சாதன...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 26 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 26-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 21 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 21-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 20 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 20-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 19 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 19-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 09 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 09-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 06 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 06-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 05 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 05-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 01 பிப்ரவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 01-02-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 30 ஜனவரி 2019

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 30-01-2019 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On