சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 09 ஆகஸ்ட் 2018

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 09 ஆகஸ்ட் 2018 ராஜாஜி நகர் பகுதி: ராஜாஜி நகர் ஒரு பகுதி, ராஜமங்களம், பாபா நகர் ஒரு பகுதி, வடக்கு ஜெகநாதன் நகர்,...
On

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 08 ஆகஸ்ட் 2018

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 08 ஆகஸ்ட் 2018 மாதவரம்: மாதவரம் சிஎம்டி, குருராகவேந்திரா நகர், சீனிவாச நகர், நடராஜ நகர், 200 அடி ரிங்ரோடு, இரட்டை ஏரிக்கரையின் ஒரு...
On

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 07 ஆகஸ்ட் 2018

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 07 ஆகஸ்ட் 2018: வில்லிவாக்கம்: சோலையம்மன் கோயில் தெரு, வீராசாமி தெரு, செட்டி தெரு, குப்புசாமி தெரு, துரைசாமி தெரு, ஏழுமலை தெரு, முத்தம்மன்...
On

சென்னையின் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 04 ஆகஸ்ட் 2018

சென்னையின் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்: 04 ஆகஸ்ட் 2018 கொங்குமலை: ரிஸ்வான் சாலை, அருள்நகர் சாலை, வெங்கடேஸ்வரா காலனி (1 வது தெரு முதல் 9 வது தெரு), அனு...
On