சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 03 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 03-10-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 01 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 01-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 28 செப்டம்பர் 2018

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு இருபதாவது:- சென்னையில் பராமரிப்பு பனி காரணமாக நாளை (வெள்ளிக்கிழமை ) காலை 9மணி முதல் மாலை 4மணி...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 27 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 27-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 26 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 26-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 25 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 25-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 20 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 20-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 19 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 19-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 18 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 18-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 15 செப்டம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 15-09-2018 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On