மின்தடை 45000 மணி நேரம்

தமிழகத்தில் உள்ள நகரங்களில், ஓராண்டில் மின் சாதன பழுது, பராமரிப்பு பணி காரணமாக, 45 ஆயிரத்து, 389 மணி நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.மின் இழப்பை கண்டறிய, மின் வினியோக...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 01 நவம்பர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 01-11-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 31 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 31-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 30 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 30-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 26 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 26-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 23 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 23-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் இன்று மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 22 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 22-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

தமிழகத்தில் தொடர் விடுமுறையால் மின் தேவை குறைந்துள்ளது

சென்னை, தொடர் விடுமுறையால், மின் தேவை குறைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது, மழை காலம் என்றாலும், காலை, மாலையில், மின் தேவை, 13 ஆயிரம் மெகா வாட்டிற்கு மேல் உள்ளது. மற்ற...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 20 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 20-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On

சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் 16 அக்டோபர் 2018

தமிழக மின்வாரியம்: சென்னையில் 16-10-2018 இன்று காலை 09.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ் காணும் இடங்களில் மின்...
On